HUNBG Bugacpusztaháza Backgammon Klub Civil TársulásHUNBG Bugacpusztaháza Backgammon Klub Civil TársulásHUNBG Bugacpusztaháza Backgammon Klub Civil TársulásHUNBG Bugacpusztaháza Backgammon Klub Civil TársulásHUNBG Bugacpusztaháza Backgammon Klub Civil Társulás

Bugacpusztaháza

Backgammon Klub

Etikai kódex

Elérhetőség:

Manga Aranka ügyvitelre kijelölt tag

E-mail: info@hunbg.hu

Telefon: +36 30 6 553 290

Házirend

A játékokon való részvételre általánosságban érvényesek az alapvető és a társadalom által elfogadott viselkedési szabályok.

A játékot kizárólag asztalon játszva, az asztalhoz széken ülve lehet.

Az asztalhoz szembe ülve kell helyet foglalni, a játékostársat kézfogással, bemutatkozással és a „Jó játékot” szavakkal kell köszönteni.

A játék alatt beszélgetni tilos! A lépéseket nem szabad kommentálni (kivéve oktató esetében). Trágár szavakat senki sem használhat! Jóindulatú figyelmeztetéseket halkan lehet megtenni, nem zavarva mások játékát.

A játékok végén a játékosok kötelesek a játékasztalra újra feltenni a köveket, vagy a játék végén elpakolni, a helyiséget rendbe tenni.

Oktatásnál csak az oktató személy magyarázhat a táblánál, más nem szólhat bele a játékba.

A játékosok kötelesek elviselni a játék közbeni saját vagy ellenfelük hibáit! A játékot végig kell játszani akkor is, ha a vereség már jó előre látszik! Versenyjáték közben az asztal elhagyása a játékos végleges kizárásával és a másik játékos 1 pontos győzelmével jár! Siker esetén mellőzzük a túlzott örömnyilvánítást. Jó lépés esetén sportszerűen lehet véleményt nyilvánítani, dicsérni.

Felesleges beszéddel, mással való beszélgetéssel, mobiltelefon vagy más zavaró eszköz használatával a játék megszakítása, zavarása tilos! Két figyelmeztetés után a játékos kizárható a versenyből!

Játék közben enni tilos, de inni pohárból, kulturáltan megengedett.

Szeszesital fogyasztása, dohányzás a játékok alatt szigorúan tilos!

A nézők halkan, megfelelő távolságban nézhetik a játékot, egymással és a játékosokkal nem beszélhetnek!

A játékeszköz és kiegészítők épségére minden játékos köteles vigyázni! Kártétel esetében az okozott kárt a károkozó köteles maradéktalanul megtéríteni a helyszínen azonnal, vagy 3 napon belül! A kártérítés történhet készpénzben vagy a tönkrement (károsult) eszköz megvásárlásával és pótlásával.

A verseny területére állatot behozni nem szabad! Ez alól kivétel a Klub saját kedvence.

Betegen a játékokon nem szabad részt venni!

Alkoholos vagy narkotikus állapotban a játékok helyszínét el kell hagyni!

Az alapító tagok jogosultak a helytelen viselkedőt a játék helyszínéről eltanácsolni, illetve ellenállás esetén hivatalos intézkedő szerv (rendőrség stb.) segítségét kérni.

Az alapító tagok jogosultak a versenyt havária miatt azonnal megszakítani.


Játék- és versenyszabály

A szabályok betartatásáért az alapító tagok és az általuk megbízott személyek a jogosultak és a felelősek.

Verseny esetében egy játékbíró figyeli a játék menetét és szabályosságát.

Mindkét játékos a játékbíró döntéseit, figyelmeztetéseit ellenvetés nélkül elfogadja.

Játékból való kizárást a játékbíró kezdeményezhet valamelyik alapító tagnál. Az alapító tag és a játékbíró együttesen dönt a kizárásról. A döntés meghozataláig a játékot fel kell függeszteni. A kizárt játékos köteles elhagyni a játék területét, de nézőként továbbra is részt vehet a rendezvényen.

Időhúzás a játék közben nem megengedett! Túl hosszú gondolkodás esetén szólni lehet a játékbírónak, hogy végső esetben a lépésekhez állítson be stopper- vagy sakkórát. A gondolkodási idő lépésenként maximum 1 perc lehet! A játékosok lehetőség szerint próbálják meg egymás ideálisnak tekinthető játékritmusát átvenni.

Az első lépés egy koronggal visszavonható. A második lépés, amennyiben a korong (kő) a játékasztalon a helyére kerül és azt a játékos a kezéből el is engedi, már nem vonható vissza.

A lépések leszámolása dobás előtt vagy után a táblán a korongok nélkül is megengedett, amennyiben a játékos a dobó.

Egy játékos a versenyen egy táblán, egy játékossal játszhat egyszerre.

Más játékába játék közben beleszólni tilos! Tilos belenyúlni más játékába, helyette dobni vagy lépni, lépésről lebeszélni vagy tanácsokat adni! Oktatás esetében a játékos vagy játékosok engedélyével lehet csak az oktatónak a játékba beavatkozni.

Dobni kizárólag a poharakból, a játékasztal belsejében, leborítva lehet! Nem megengedett a kézből dobás, a pohárból kigurítva dobás, vagy a játékasztalon kívüli dobás. Dobni kizárólag a két kockával egyszerre lehet! A földre esett kockát az asztaltól felállva, kézzel kell felvenni, majd megvizsgálni, hogy nem károsodott-e! Sérült kockát játékhoz használni tilos!

A játékos saját játékának eredményével nem befolyásolhatja sem előnyösen, sem hátrányosan más játékos helyezését!

A játékot soha ne adjuk fel, adjuk meg a tiszteletet játékostársunknak a játék befejezéséhez! Ez alól kivétel kizárólag az indokolt rendkívüli esemény!

Gyermek versenye esetében egy szülő (2 gyermek esetében 2 szülő vagy a gyermekhez tartozó kísérő) helyet foglalhat a játékbíró mellett, azonban a gyermekkel kizárólag szükség esetén kommunikálhat.


 

Részvétel – nevezés feltétele

A játékokon mindenki saját felelősségén vesz részt!

Versenyre csak az nevezhet, aki a Backgammon játékot ismeri, annak lépéseivel és szabályaival külső segítség igénybevétele nélkül tisztában van, a játékot önállóan tudja játszani és elfogadja a nevezési feltételeket.

Versenyen a versenyre jelentkezők a szervezők dokumentációját valós adataikkal kötelesek kitölteni!

Versenyre külföldi állampolgár is nevezhet.

Az alapító tagok jogosultak a versenyre nevezőtől a nevezést megtagadni.

 

Vitás kérdések

Minden vitás kérdésben az alapító tagok döntenek kizárólagos joggal. Az alapító tagok dönthetnek egyénileg és együttesen is. Szavazategyenlőség esetén jogosultak egy ötödik személyt is bevonni egy adott döntéshez. Az alapító tagok:

Manga Aranka ügyvitelre kijelölt tag

Dr. Bencsik Gábor

Kerekes László Zoltán

Kovács György

 

Klubtagság

Klubtagnak kötelessége a játékokon való részvétel, a szervezés segítése és anyagi hozzájárulása a szerződés szerint.

 

Egyebek

A játékokra és versenyekre szolidan öltözködve, ápoltan kell megjelenni.

Játékokhoz saját táblát lehet használni. A tábla méretének versenynél minimum közepesnek kell lennie (legalább 35 cm). A táblához a kiegészítőknek (kockák, korongok) hiánytalanul kell rendelkezésre állni. A táblának tisztának és sérülésmentesnek kell lennie.

Kabala tárgyak a játékasztal mellett kirakhatók. A kabala tárgy jellegének a jó ízlés határain belül kell lennie.

A játékokért a szervezőkön kívül más pénzt nem kérhet. A szervezők a játékokat is és a versenyeket is – lehetőségeikhez mérten – ingyenesen szervezik. Az esetleges bevételeket kizárólag a játékra fordítják, nyereség a szerződésük szerint sem megengedett.

A Klub nevében kizárólag az alapító tagok szervezhetnek játékot vagy versenyt, vagy bármilyen rendezvényt.

Médiának a Klub nevében kizárólag az alapító tag jogosult nyilatkozni.